سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه افق دانش
 پانل ورود کاربران

 سخن مدیر
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
پایه اول98-97
جشن الفبا
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم: بازى با آهن ربا كلاس (١٠٣)
            ...مشاهده ی مطلب 
جشنواره دست نوشته های طلایی «مرحله آموزشگاهی» کلاس(101)
          ...مشاهده ی مطلب 
جشنواره دست نوشته های طلایی «مرحله آموزشگاهی» کلاس(103)
          ...مشاهده ی مطلب 
جشنواره دست نوشته های طلایی «مرحله آموزشگاهی» کلاس(103)
          ...مشاهده ی مطلب 
تدریس خوا:نمایش خوابیدن وخواهش کردن کلاس (102)
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:با خاک بسازید(زمین خانه خاکی ما) کلاس (101)
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:آزمایش(مربوط به کاربرد هوادر زندگی انسان ،گیاه کلاس (103)
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:درس(چه میخوام بسازم) کلاس 103
نمایشگاهی کوچک از دست سازه ها             ...مشاهده ی مطلب 
تلفیق هنر و ریاضی : کاردستی با سنگ
          ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی:تدریس (ک) کیک یزدی کلاس (103)
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:((فایده گیاهان ))رنگ آمیزی با رنگهای گیاهی کلاس (101)
              ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس (ی) چای کلاس (101)
          ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس (ی) چای کلاس (102)
                ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس (ی) چای کلاس (103)
            ...مشاهده ی مطلب 
تلفیق علوم و هنر کلاس (103)
فایده گیاهان تهیه رنگ از گیاهان و رنگ کردن نقاشی           ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس (ش) آش رشته
              ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس (ز) همراه با موسیقی با حضور مدیران
                ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی:تدریس (ز) مثل سرباز کلاس(103)
        ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی:تدریس (ز) مثل سرباز کلاس(102)
          ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی:تدریس (ز) مثل سرباز کلاس(101)
        ...مشاهده ی مطلب 
جشن یلدای درون مدرسه ای
    ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس نان
آشنایی با مراحل پخت نان با حضور نانوا در مدرسه           ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم: گروه بندی جانوران کلاس (103)
کار عملی کلاسی             ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:موجودات زنده و غیر زنده کلاس (101)
          ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی: مادر کلاس (103)
مسابقه ((خوردن بیسکویت مادر))         ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:بهداشت فردی کلاس (102)
بهداشت دهان و دندان آموزش مسواک زدن         ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:دنیای جانوران کلاس (103)
            ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:خوراکی های مفید و غیر مفید کلاس (101)
        ...مشاهده ی مطلب 
زنگ فارسی:تدریس (س) کلاس (102)
تدریس با آهنگ محلی             ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی : تدریس (س) کلاس (101)
            ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی: کار با ابزار کلاس(101)
          ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی: کار با ابزار کلاس(102)
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:بهداشت فردی کلاس (103)
آموزش مسواک زدن           ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی: کار گروهی کلاس(103)
تمرین علمی صداکشی ((تمرین مهارت محوری))             ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی: املا خلاقیتی کلاس (101)
نوشتن با سنگ روی شن           ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی : کار باابزار:کلاس(101)
            ...مشاهده ی مطلب 
درس فارسی :درس باد (د) کلاس (103)
تکالیف خلاقیتی مهارت محوری             ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی :با ابزار کار کن کلاس (103)
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:چشم ها بسته!!! کلاس(101)
          ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس باران و یادآوری درس آب در پارک هنر توحید شهر
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:خوراکی های مفید کلاس (102)
            ...مشاهده ی مطلب 
درسی علوم: چشم ها بسته!!! کلاس (102)
        ...مشاهده ی مطلب 
درسی علوم: چشم ها بسته!!! کلاس (103)
              ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی : درست کردن شکل با چوب کبریت کلاس(101)
        ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس آب کلاس (101)
      ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس آب کلاس (102)
              ...مشاهده ی مطلب 
تدریس درس آب کلاس (103)
              ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی:آموزش لبه و گوشه کلاس (103)
              ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:خوب دیدن کلاس (101)
            ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:خوب دیدن کلاس (102)
            ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری جشن قرآن
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم :خوب نگاه کن کلاس (101)
        ...مشاهده ی مطلب 
سایه ها کلاس (102)
بچه ها بریم حیاط آموزش سایه ها             ...مشاهده ی مطلب 
سایه ها کلاس (101)
بچه ها بریم حیاط آموزش سایه ها             ...مشاهده ی مطلب 
سایه ها کلاس (103)
بچه ها بریم حیاط آموزش سایه ها             ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:خوب دیدن کلاس (103)
آزمایش :زیرآب ،روی آب               ...مشاهده ی مطلب 
آموزش زیرنویس نگاره از طریق بازی با شن و ماسه کلاس(101)
          ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی:مربع های شگفت انگیز کلاس (102)
      ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم: درس خوب دیدن
عزیزم خوب نگاه کن             ...مشاهده ی مطلب 
آموزش زیرنویس نگاره از طریق بازی با شن و ماسه کلاس (102)
          ...مشاهده ی مطلب 
آموزش الگوسازی از طریق بازی کلاس (102)
        ...مشاهده ی مطلب 
آموزش الگوسازی با بازی
          ...مشاهده ی مطلب 
الگو سازی با بازی
            ...مشاهده ی مطلب 
ورزش کلاسی
        ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری اولین جلسه انجمن اولیاء و مربیان
                ...مشاهده ی مطلب 
الگو سازی با بازی
        ...مشاهده ی مطلب 
آموزش خط کشی
          ...مشاهده ی مطلب 
آموزش زیرنویس نگاره از طریق بازی با شن و ماسه کلاس (103)
          ...مشاهده ی مطلب 
جشن شکوفه ها
برگزاری جشن شکوفه ها در مورخه 97/06/13 با حضور دانش آموزان و اولیاء گرامی و با حضور سرکار خانم مروی مشاور و برگزاری کارگاه مهارت های زندگی در زمینه های ...مشاهده ی مطلب 
 تاریخ و زمان
 ایمیل