سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه افق دانش
 پانل ورود کاربران

 سخن مدیر
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
عملکردهای1401-1400
برگزاری جشن الفبا
                ...مشاهده ی مطلب 
بازدید از آرامگاه اسرار
            ...مشاهده ی مطلب 
بازدید مهد مادر
    ...مشاهده ی مطلب 
اردوی درون مدرسه ای
      ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری جشن تکلیف
                ...مشاهده ی مطلب 
دعوت از مامور راهنمایی و رانندگی بابت آموزش
    ...مشاهده ی مطلب 
بازدید اعضاء محترم شورای شهر
    ...مشاهده ی مطلب 
آموزش نماز برای کلاس دومی ها
    ...مشاهده ی مطلب 
اجرای مراسم صبحگاهی
      ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری بزرگداشت روز معلم
            ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری ورزش صبحگاهی
      ...مشاهده ی مطلب 
جلسه با نماینده های اولیاء در خصوص برگزاری بزرگداشت روز معلم (نه به کادوی روز معلم)
      ...مشاهده ی مطلب 
بازدید مسئولین اداره و اجرای ایروبیک دانش آموزان
    ...مشاهده ی مطلب 
بازگشایی مدارس بعداز کرونا
      ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری جشن نوروز به صورت مجازی
            ...مشاهده ی مطلب 
رفتن به استقبال سال جدید
        ...مشاهده ی مطلب 
جلسه مدیران غیرانتفاعی
      ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری مسابقات تئاتر
    ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری شورای معلمین اسفندماه
        ...مشاهده ی مطلب 
جشنواره جابر
...مشاهده ی مطلب 
بازدید رادیو افق به مناسبت شورای آموزش و پرورش برای مصاحبه با فرمانداری
  ...مشاهده ی مطلب 
برگزاری مراسم فاطمیه
              ...مشاهده ی مطلب 
بازدید مسئولین اداره
  ...مشاهده ی مطلب 
تدریس برای کلاس آنلاین
      ...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2
 تاریخ و زمان
 ایمیل