سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه افق دانش
 پانل ورود کاربران

 سخن مدیر
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
پایه دوم98-97
اردوى تشويقى دانش آموزان پايه دوم و سوم
                ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:برای جشن آماده شویم
                ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی:تدریس اعداد سه رقمی
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:من رشد میکنم با حضور مربی بهداشت
            ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم :سرگذشت دانه ها
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:فرق دانه ها
      ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:ماشین بادکنکی
                ...مشاهده ی مطلب 
زنگ هدیه :قصه خوانی همراه با نمایش
                ...مشاهده ی مطلب 
جشن یلدای درون مدرسه ای
    ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی:عددهای سه رقمی
        ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:آزمایش انواع صدا
                ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:آزمایش تولید صدا
    ...مشاهده ی مطلب 
درس هدیه: نمایش مهمان کوچک
      ...مشاهده ی مطلب 
زنگ بهداشت:معاینه قد و وزن
            ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:نقاشی درباره انواع
      ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:آزمایش بادنما و بادسنج
        ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم :آزمایش تاثیر نور خورشید بر گیاهان
            ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم :تغییر دما در تابش نور مایل و مستقیم
              ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم:انواع گردش زمین
                  ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی :آموزش ساعت
            ...مشاهده ی مطلب 
درس هدیه : مهربان تر از مادر
                ...مشاهده ی مطلب 
درس هدیه:کاردستی با مواد بازیافتی
              ...مشاهده ی مطلب 
درس هدیه
تاثیر خورشید برگیاهان               ...مشاهده ی مطلب 
زنگ علوم: گردش در پارک
            ...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2
 تاریخ و زمان
 ایمیل