سامانه مدرسه هوشمند پویاندبستان دخترانه افق دانش
 پانل ورود کاربران

 سخن مدیر
 متولدین امروز
 آمار بازدید ها
 
پایه چهارم98-97
زنگ علوم:تشریح دستگاه تنفس و قلب
                ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی:اندازه گیری قد با متر و تبدیل واحدها با هدف مهارت در اندازه گیری طول
              ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی:استفاده از کارت اعداد در آموزش اعداد اعشاری
      ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی:پرتاب توپ با هدف آموزش ارزش مکانی اعداد اعشاری
      ...مشاهده ی مطلب 
تلفیق هنر و ریاضی
جمله های زیبایی که بچه ها نوشتن و نوع زاویه های آن را مشخص و تقدیم به مادران و پدران عزیز خودشان کردند     ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی :اندازه گیری زاویه به کمک نقاله
تقویت مهارت دست ورزی شکلهای رسم شده در کف حیاط مدرسه         ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی:تقویت مهارت دست ورزی با موضوع مقایسه زاویه ها
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:آزمایش گروهی
            ...مشاهده ی مطلب 
تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری
      ...مشاهده ی مطلب 
یک روز در آزمایشگاه
              ...مشاهده ی مطلب 
مهارت :سدها و پل ها
          ...مشاهده ی مطلب 
مهارت ارتباط موثر
  ...مشاهده ی مطلب 
درس هدیه : اجرای تئاتر حفظ آرامش
    ...مشاهده ی مطلب 
ایستگاه مطالعه و مجله خوانی در زنگ ریاضی
              ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی: مهارت دست ورزی
آموزش کسرهای مساوی با کمک طلق های شفاف             ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی: همکاری
همکاری زیبای دانش آموزان در انتقال اطلاعات ریاضی به همدیگر و ایجاد رقابت سالم بین گروها         ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی: بازی و ریاضی
بازی و ریاضی .تمرین کسرهای مساوی با واحد. حل مسئله در میان شور و شوق و رقابت جالب دانش آموزان       ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی :مهارت دست ورزی
مهارت دست ورزی . تمرین عدد نویسی و مرتبه اعداد           ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی: آزمایشگاه ریاضی
حضور دانش آموزان در آزمایشگاه ریاضی و تقویت روحیه همفکری و همکاری گروهی در حل مسائل         ...مشاهده ی مطلب 
زنگ ریاضی :یادآوری مفهوم کسر با تلفیق هنر نقاشی و شور و شوق دانش آموزان و استفاده از ابزار های کمک آموزشی
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم : آشنایی با انرژی حرکتی
                ...مشاهده ی مطلب 
درس ریاضی :تمرین عددنویسی و عدد خوانی
تمرین عدد نویسی و عددخوانی با چارت و کارتهای دست ساز دانش آموزان     ...مشاهده ی مطلب 
درس هدیه :نمایش
                ...مشاهده ی مطلب 
درس علوم:بازی با حباب
  ...مشاهده ی مطلب 

صفحات: 1 2
 تاریخ و زمان
 ایمیل